Adolf Ehrnroothin muistopalkinto

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistopalkinto on Louise ja Göran Ehrnroothin Säätiön kustantama rahapalkinto, joka on tarkoitettu puolustusvoimien palveluksessa olevien sotilaiden palkitsemiseen yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä sotilaallisen maanpuolustuksen hyväksi.

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistopalkinto luovutetaan vuosittain yhdelle tai useammalle henkilölle. Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö puolustusvoimain komentajan esityksestä. Palkinto luovutetaan pääsääntöisesti helmikuun 9. päivänä eli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin syntymäpäivänä puolustusvoimien järjestämässä juhlallisessa tilaisuudessa.

Palkinnonsaajat

2024

Eversti Tommi Heikkala
Kapteeniluutnantti Antti-Jussi Käkelä
Vääpeli Jussi Pihlajamaa
Yliluutnantti Vertti Roininen
Everstiluutnantti Marko Uotinen

2023

Musiikkikomentajakapteeni Juha Ketola
Kapteeni Joni Liimatainen
Kapteeni Juha Ojala
Ylivääpeli Pekka Tossavainen

2022

Pursimies Dennis Blomqvist
Everstiluutnantti Jouni Junttila
Kapteeni Jaakko Kuivila
Everstiluutnantti Inka Niskanen
Kapteeni Otto Syvänne
Everstiluutnantti Jussi Viinamäki

2021

Eversti Kimmo Hyvärinen
Majuri Ville Kostian
Kapteeni Jaakko Rahnasto
Vääpeli Mika Pitkänen

2021

Eversti Kimmo Hyvärinen
Majuri Ville Kostian
Kapteeni Jaakko Rahnasto
Vääpeli Mika Pitkänen

2020

Majuri Jouni Kaunismäki
Kapteeni Marko Koskinen
Kapteeni Tino Torro
Ylikersantti Joonas Lampi
Kapteeniluutnantti Kimmo Raanti ja kapteeniluutnantti Sami Sorri

2019

Everstiluutnantti Jami Virta
Kapteeni Markus Korpelainen
Kapteeni Marko Tenhunen
Pursimies Pirjo Räisänen

2018

Kapteeni Jarkko Kumpulainen
Ylikersantti Mikko Herd

2017

Lääkintäeversti Jouko Peltomaa
Kepteeniluutnantti Juhani Kuusitie
Kapteeni Joni Ylöstalo

2016

Kapteeni Karri Sahla
Yliluutnantti Teemu Jokinen
Vääpeli Jaakko-Pekka Laitala

2015

Prikaatikenraali Mauri Koskela
Komentaja Kristian Isberg
Everstiluutnantti Timo Iltanen
Everstiluutnantti Markku Pajuniemi
Kapteeni Joni Pirinen

2014

Eversti Timo Mustaniemi
Everstiluutnantti Aki Heikkinen
Everstiluutnantti Juha-Matti Honkela
Yliluutnantti Patrick Bagge

2013

Ingenjörsöverste Kari Renko
Insinööriluutnantti Matti Santtila
Kapteeniluutnantti Markku Kaukoranta
Sotilasmestari Pasi Mikkonen

2012

Komentaja Juha-Antero Puistola
Kapteeni Lauri Kalevi
Insinöörikapteeni Vesa Kivelä

2011

Everstiluutnantti Pentti Johannes Koli
Everstiluutnantti Vesa Virtanen
Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola

2010

Everstiluutnantti Pasi Jokinen
Musiikkikomentajakapteeni Timo Kotilainen
Luutnantti Olli Arppe

2009

Everstiluutnantti Heikki Välivehmas
Kapteeniluutnantti Patrik Säilä
Luutnantti Keijo Nipuli