Tunnustuspalkinto

Vuodesta 2020 Louise ja Göran Ehrnrooth säätiö on jakanut tunnustuspalkinnon, joka annetaan henkilölle tai yhteisölle, jonka lupaava uraauurtava toiminta tieteen, kulttuurin tai laajemmin yhteiskunnan saralla edistää suomalaista yhteiskuntaa ja samalla herättää kansainvälistä kiinnostusta.

Palkinnonsaajat

2022, Petteri Taalas

Petteri Taalas johtaa Maailman Ilmatieteen Järjestö WMO:ta Genevessä, ja on korkeimmassa YK-asemassa oleva suomalainen. WMO on sään, ilmaston ja vesivarojen hallinnan erityisjärjestö. Taalas pitää ilmastonmuutosta ja väestön kasvua ihmiskunnan suurimpina haasteina. Hän on keskeisimpiä ilmastotieteen viestijöitä globaalisti, ja kannattaa etenkin fossiilisista polttoaineista luopumista. Suomessa Taalas on toiminut Ilmatieteen laitoksen pääjohtajana, professorina, Fortumin hallituksen jäsenenä sekä Itä-Suomen yliopiston hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana.

Kuva: Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö

2020, Markku Kulmala

Markku Kulmala on akatemiaprofessori sekä Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori. Hän on ilmakehän koostumusta ja ilmaston muutosta tutkivan kansallisen ja pohjoismaisen huippuyksikön johtaja. Tutkimuksella pyritään löytämään mekanismeja, jotka ovat yhteydessä ilmakehän aerosolihiukkasten syntymiseen, ja kehittämään saatujen tietojen avulla ilmastonmuutosta koskevaa ymmärrystä. Kulmala on ollut kirjoittajana yli 500:ssa tieteellisissä lehdissä julkaistussa artikkelissa. Professori Kulmala on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista ja eniten viitatuista ilmastontutkijoista. Hän on tutkimuksillaan osoittanut, mikä on aerosolihiukkasten merkitys ekosysteemeissä ja ilmastonmuutoksessa. Ilmastonmuutoksen lisäksi puhtaan veden riittävyys ja ilman laatu ovat niitä keskeisiä kysymyksiä, joita professori Markku Kulmalan johtama Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus (INAR) tutkii.

Kuva: Atte Kajova / Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö