Utmärkelsepris

Sedan 2020 ger stiftelsen ut ett utmärkelsepris som delas till en person eller organisation vars lovande banbrytande verksamhet inom vetenskap, kultur eller samhället främjar det finska samhället och samtidigt väcker internationellt intresse.