Utmärkelsepris

Sedan 2020 ger stiftelsen ut ett utmärkelsepris som delas till en person eller organisation vars lovande banbrytande verksamhet inom vetenskap, kultur eller samhället främjar det finska samhället och samtidigt väcker internationellt intresse.

Prismottagare

2022, Petteri Taalas

Petteri Taalas leder Meteorologiska Världsorganisationen WMO i Geneve och är den högst uppsatta finländaren inom FN. WMO är FN:s specialorganisation för överseendet av väder, klimat och vattenresurser. Enligt Taalas är klimatförändringen och befolkningsökningen de största utmaningarna mänskligheten står inför. Taalas är en globalt erkänd meteorolog och förespråkar speciellt övergången från fossila bränslen. I Finland har Taalas agerat som chef för det Finska meteorologiska institutet, professor, styrelsemedlem i Fortum och som första ordförande för Östra Finlands universitet.

Bild: Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse

2020, Markku Kulmala

Markku Kulmala är akademiprofessor och aerosol- och miljöfysikprofessor vid Helsingfors Universitet. Han leder den nationella och nordiska toppenheten som forskar i atmosfärens sammansättning och klimatförändringar. Med forskningen söker man mekanismer som bidrar till att aerosolpartiklar uppstår och att utveckla den kunskapen för att för stå klimatförändringen. Kulmala har skrivit över 500 artiklar som
publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Professor Kulmala är en av världens kändaste och mest refe rerade klimatforskare. Han har med sin forskning påvisat vilken inverkan aerosolpartiklarna har på ekosystemen och på klimat förändringen. Förutom klimatförändringen är frågorna om till gången till rent vatten och luftens kvalitet en central del av forskningen. Forskningen utförs vid Centret för Atmosfärvetenskaper
(INAR) vid Helsingfors Universitet som leds av professor Markku
Kulmala.

Bild: Atte Kajova / Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse