Stipendier & understöd

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse delar ut stipendier och understöd av en långsiktig karaktär för innovativa pilotprojekt. Bidragen skall vara av betydelse såväl för mottagaren som stiftelsen. Vi följer aktivt upp våra bidrag och mäter slutresultaten av våra insatser.

Stiftelsen delar ut stipendier och understöd inom dess fem fokusområden: Näringslivet, Jordbruk och miljö, Samhället, Pris samt Kultur.

Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse delar årligen ut stipendier om ca. 1 miljon euro.

Aktuella understöd

Näringslivet

Stiftelsen stöder för tillfället två olika utbytesprogram för studeranden mellan Finland och Förenta staterna.

Brittingham Vikings

Scancor -nätverket

Jordbruk & miljö

Stiftelsen var bland de första bidragsgivarna till Baltic Sea Action Group och stöder fortfarande dess verksamhet. Stiftelsen stöder även Natur- och viltvårdsstiftelsens nya naturbetesprojekt och hållbart jordbruk genom stöd till Biodynamiska föreningen.

Baltic Sea Action Group

Natur- och viltvårdsstiftelsens Naturbetesprojekt

Biodynamiska föreningen

Samhället

Stiftelsen stöder Mannerheims Barnskyddsförbunds projekt som ämnar ge föräldrar till ungdomar stöd via nätet, bekostar generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris och stöder föreningen Ice Hearts vars ändamål är att förebygga ungas utslagning ur samhället. Stiftelsen är även med om att finansiera starten för det globala nätverket för sociala entreprenörer Ashoka i Finland.

Mannerheims Barnskyddsförbunds Nätet för föräldrar -projekt

Adolf Ehrnrooths minnespris

Ice Hearts

Ashoka Nordic

Pris

Stiftelsen delar ut två betydande pris. Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses Hederspris och Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses Utmärkelsepris.

Hederspriset

Utmärkelsepriset

Kultur

Stiftelsen stöder inom Kultur bland annat Konstuniversitetes forskningspaviljong under Biennalen i Helsingfors och är främsta finansiär för Konstuniversitetets nya öppna Konstpunkt i Musikhuset. Utöver Konstuniversitetet stöder stiftelsen även bildkonstskolan Fria Konstskolan, barnkonstskolan ART-Rita och Lead Foundations Fiskars Summer Festival.

Konstuniversitetets Konstpunkt

Konstuniversitets Forskningspaviljong

Fria Konstskolan

ART-Rita

Lead Foundation