Stipendier & understöd

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse delar ut stipendier och understöd av en långsiktig karaktär för innovativa pilotprojekt. Bidragen skall vara av betydelse såväl för mottagaren som stiftelsen. Vi följer aktivt upp våra bidrag och mäter slutresultaten av våra insatser.

Stiftelsen delar ut stipendier och understöd inom dess fem fokusområden: Näringslivet, Jordbruk och miljö, Samhället, Pris samt Kultur.

Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse delar årligen ut stipendier om ca. 1 miljon euro.

Aktuella långvariga understöd