Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse främjar och stöder långsiktigt utbildning och forskning, miljöskydd, kultur och samhällelig verksamhet i Finland.

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelses första utmärkelsepris till professor Markku Kulmala

Akademiprofessor, akademiker Markku Kulmala emottog måndagen den7.9.2020 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelsens nya utmärkelsepris på40.000 € för sin banbrytande och internationellt erkända forskning omatmosfärens sammansättning och klimatförändringen.Priset delades ut av stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth. Efter tacktalet introducerade akademiprofessor Kulmala ämnet ” Planetenbrinner” som sedan behandlades i paneldiskussionen som leddes av…

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse största finansiär i Fiskars Summer Festival

Den 1.-8. augusti ordnades för första gången Fiskars Summer Festival av Lead Foundation i Fiskars, Raseborg. Fiskars Summer Festival erbjöd på Master Class -lektioner för unga kapellmästare och solister. Master Class -lektioner gavs av Lead Foundations artistiska chef Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Dalia Stasevska, Sakari Oramo och Klaus Mäkelä. Under…

Nya understöd beviljade för totalt 295 000 euro

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse beviljade understöd om totalt 295 000 € i maj Under sitt årsmöte i maj 2020 beviljade Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse nya understöd för en totalsumma om 295 000 €. Strösta enskilda mottagaren är Mannerheims Barnskyddsförbund som beviljades ett understöd om 100 000 € för…

Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris delades ut för 12. gången

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse delade ut Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris för 12. gången den 10 februari 2020. Priset delades ut på Ständerhuset av Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen. Prismottagarna var major Jouni Kaunismäki, kapten Marko Koskinen, kapten Tino Torro, översergeant Joonas Lampi samt kaptenlöjtnant Kimmo Raanti och kaptenlöjtnant…