Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse främjar och stöder långsiktigt utbildning och forskning, miljöskydd, kultur och samhällelig verksamhet i Finland.

Beviljade understöd 2023

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 945 000 € 2023. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 25,4 %, Samhället 36,0 %, Jordbruk och miljö 22,2 %, Näringslivet 5,3%, Övrigt 11,1 %. Näringslivet  Scancor 50 000 € Jordbruk & miljö  Baltic…

Årsberättelse 2022

Stiftelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu till påseende här. Stiftelsen delade under 2022 ut stipendier till ett rekordbelopp om 1 125 000 €.

Beviljade understöd 2022

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 250 000 € 2022. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 28,8 %, Samhället 29,6 %, Jordbruk och miljö 12,8 %, Näringslivet 24,0%, Övrigt 1,6 %. Näringslivet Scancor 50 000 € Svenska Handelshögskolan 250 000 €…

Årsberättelse 2021

Stiftelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2021 finns nu till påseende här: