Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse främjar och stöder långsiktigt utbildning och forskning, miljöskydd, kultur och samhällelig verksamhet i Finland.

Hanken Business Lab får rekordfinansiering

Svenska handelshögskolans företagsinkubator Hanken Business Lab har beviljats 750 000 euro av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse för de följande fem åren. Avtalet inkluderar en reservation på samma belopp för ytterligare fem år, det vill säga ett totalbelopp på 1,5 miljoner. Hanken ansvarar för att donationen matchas med 1,5 miljoner euro….

Beviljade understöd 2023

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 945 000 € 2023. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 25,4 %, Samhället 36,0 %, Jordbruk och miljö 22,2 %, Näringslivet 5,3%, Övrigt 11,1 %. Näringslivet  Scancor 50 000 € Jordbruk & miljö  Baltic…

Årsberättelse 2022

Stiftelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu till påseende här. Stiftelsen delade under 2022 ut stipendier till ett rekordbelopp om 1 125 000 €.

Beviljade understöd 2022

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 250 000 € 2022. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 28,8 %, Samhället 29,6 %, Jordbruk och miljö 12,8 %, Näringslivet 24,0%, Övrigt 1,6 %. Näringslivet Scancor 50 000 € Svenska Handelshögskolan 250 000 €…