Historia

Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse grundades 1991 och har sedan dess mångsidigt stött allmännyttiga ändamål med över 10 miljoner euro.

Louise och Göran Ehrnrooth

Louise Ehrnrooth, född von Julin (1908-2007) och vicehäradshövding, bankdirektör Göran Ehrnrooth (1905-1996) var under deras långa, över 60 års äktenskap, betydande influenser i Finlands industriella och kulturella liv.

Bankdirektör Göran Ehrnrooth var en prominent person i det finska näringslivet under efterkrigstiden. Han var direktionsordförande i Föreningsbanken under åren 1955–1970 och fungerade som styrelseordförande och styrelsemedlem i många av de största finska företagen under sin tid.

Förutom att representera, ta hand om hemmet och deras fyra barn deltog Louise Ehrnrooth aktivt i över 50 år i Mannerheims barnskyddsförbunds verksamhet. Hon möjliggjorde också inrättandet av ett moder-barn hem för ensamstående mödrar. År 1991 grundade Louise och Göran Ehrnrooth stiftelsen i sitt namn.

Louise och Göran Ehrnrooth.

Stiftelsens grundande

Stiftelsens grundkapital utgjordes av de aktier i Fiskars, Kymmene, Metra och Partek samt obligationer som bankdirektör Göran Ehrnrooth och Louise Ehrnrooth donerade stiftelsen. Stiftelsens kapital uppgår idag till över 45 miljoner euro.

Förutom bankdirektör Göran Ehrnrooth, som var stiftelsens första ordförande och Louise Ehrnrooth utgjordes stiftelsens första styrelse av fil. dr. Elsa Fromond, bergsrådet Casimir Ehrnrooth, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth och ekon. lic. Robert G. Ehrnrooth.

Stiftelsens första utdelning skedde 1992 och redan i den första utdelningen stöddes mångsidigt verksamhet inom samhället, jordbruk och miljö samt kultur. Utöver dessa blev även näringslivet och olika projekt inom försvarsvilja och försvaret viktiga för Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse under de första åren. Bland de tidiga bidragsmottagarna finns bland andra Mannerheims Barnskyddsförbund, vars verksamhet stod Louise Ehrnrooth mycket nära.

Verksamheten utvecklas

Under de första verksamhetetsåren kanaliserades en stor del av stiftelsens stipendier till olika allmännyttiga ändamål inom jordbruk. Även Svenska Handelshögskolan Hanken var en viktig partner för stiftelsen sedan början. Från och med milennieskiftet 2000 har Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse också stött studentutbytesprogram till USA.

Till minnet av Göran Ehrnrooths 100-årsdag instiftades stiftelsens hederspris år 2005. Det första året tilldelades hederspriset professor Jaakko Honko, minister Max Jakobsson och professor Pentti Vartia. Hederspriset har allt som allt tilldelats elva personer eller organisationer sedan dess. Bland pristagarna finns flera framstående finländare såsom nobelpristagarna president Martti Ahtisaari (CMI) och professor Bengt Holmström.

År 2008 bestämde sig Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse och Försvarsmakten att det behövdes ett pris som bar generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths namn och som skulle delas ut till exemplariska soldater för deras ledarskapsförmåga och tjänster för landets försvar. Stiftelsens grundare Göran Ehrnrooth och Adolf Ehrnrooth var kusiner och födda samma år, 1905. Adolf Ehrnrooth var också en livslång vän till paret Louise och Göran Ehrnrooth. Stiftelsen delar årligen ut generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris enligt Försvarsmaktens förslag.

De senaste åren

Stiftelsens verksamhet har under senare år utvecklats i nya riktningar. Speciellt miljö har blivit ett viktigt fokusområde för stiftelsen som också var bland de föreningar och organisationer som gav grundstödet till upprättandet av det som idag är Baltic Sea Action Group. Sedan dess har stiftelsen årligen understött BSAG.

Tack vare en betydande kapitaldonation av fil. dr. Elsa Fromond år 2014 har kultur även blivit ett av stiftelsens nya viktiga fokusområden. Stiftelsens i historien enskilt största donation gjordes 2016 då 1 miljoner euro donerades till Konstuniversitetet.

År 2019 beslöts inom stiftelsen grunda ett nytt pris Utmärkelsepriset som skulle utdelas till en person eller organisation vars lovande banbrytande verksamhet inom vetenskap, kultur eller samhället främjar det finska samhället och samtidigt väcker internationellt intresse. Det första priset utdelades 2020 till akademiker, professor Markku Kulmala.

Enligt den nya strategi som godkändes år 2013 delar stiftelsen årligen ut stipendier inom dess fokusområden som idag är: Näringslivet, Jordbruk & miljö, Samhället, Hederspriset och Kultur.