Stiftelsen

Louise och Göran Ehrnrooths Stiftelse främjar och stöder långsiktigt utbildning och forskning, miljöskydd, kultur och samhällelig verksamhet i Finland. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela personliga pris, stipendier och understöd till personer, institutioner och organisationer som genom vetenskapligt arbete eller på annat allmännyttigt sätt befrämjar stiftelsens syften.

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse delar ut stipendier och understöd av en långsiktig karaktär för innovativa pilotprojekt. Bidragen skall vara av betydelse såväl för mottagaren som stiftelsen. Vi följer aktivt upp våra bidrag och mäter slutresultaten av våra insatser.

Bland Louise och Göran Ehrnrooths stiftelses betydande understödsmottagare finns bland annat Konstuniversitetet, Mannerheims Barnskyddsförbund, Natur- och viltvårdsstiftelsens och Baltic Sea Action Groups JÄRKI-samprojektet och studentutbytesorganisationerna Brittingham Vikings och Scancor-Harvard.

Hederspriset

Till minnet av Göran Ehrnrooths 100-årsdag instiftades stiftelsens hederspris år 2005. Hederspriset ges för långvarigt och betydelsefullt arbete för det finska samhället, som erkänsla för ett helt livsverk, där den belönades verksamhet sträckt sig utöver det egna området till att omfatta hela det finska samhället och även ingripit i internationell verksamhet.

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelsens hederspris har hittills delats ut 12 gånger. Bland annat konfliktlösningsorganisationen CMI, som grundades av president Martti Ahtisaari samt ekonomiprofessor Bengt Holmström har blivit tilldelade hederspriset.

Stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth räcker över hederspriset till Erkki Liikanen år 2019.

Utmärkelsepriset

Sedan 2020 ger stiftelsen ut ett utmärkelsepris som delas till en person eller organisation vars lovande banbrytande verksamhet inom vetenskap, kultur eller samhället främjar det finska samhället och samtidigt väcker internationellt intresse.

Adolf Ehrnrooths minnespris

Stiftelsen tilldelar även årligen generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris, som tilldelas enligt Huvudstabens förslag till militärpersonal för exemplariskt förtjänstfullt ledarskap.

Ehrnrooth-stiftelserna

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse är en av de fyra Ehrnrooth-stiftelserna. Tillsammans är Ehrnrooth-stiftelserna stora bidragsgivare för finsk vetenskap och kultur och delar varje år ut stipendier till ett värde på ca. sex miljoner euro. De övriga stiftelserna är Ella & Georg Ehrnrooths stiftelse, Magnus Ehrnrooths stiftelse och Mary & Georg C. Ehrnrooths stiftelse.