Aktuellt

Ny miljonsatsning för Ung Företagsamhet i Finland – Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse med

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse är med i en femårig miljonsatsning om tillsammans 6,25 milj. euro för Ung Företagsamhet i Finland. Ung Företagsamhet rf är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för företagande bland unga och barn samt ge dem viktiga arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – oberoende av…

Beviljade understöd 2020

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 036 000 € 2020. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur 30,5 % Samhället 25,1 %, Jordbruk och miljö 15,4 %, Näringslivet 13,3 %, Pris 3,9 %. Beviljade stipendier 2020 Scancor 35 000 € Biodynamiska föreningen…

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelses första utmärkelsepris till professor Markku Kulmala

Akademiprofessor, akademiker Markku Kulmala emottog måndagen den7.9.2020 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelsens nya utmärkelsepris på40.000 € för sin banbrytande och internationellt erkända forskning omatmosfärens sammansättning och klimatförändringen.Priset delades ut av stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth. Efter tacktalet introducerade akademiprofessor Kulmala ämnet ” Planetenbrinner” som sedan behandlades i paneldiskussionen som leddes av…

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse största finansiär i Fiskars Summer Festival

Den 1.-8. augusti ordnades för första gången Fiskars Summer Festival av Lead Foundation i Fiskars, Raseborg. Fiskars Summer Festival erbjöd på Master Class -lektioner för unga kapellmästare och solister. Master Class -lektioner gavs av Lead Foundations artistiska chef Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Dalia Stasevska, Sakari Oramo och Klaus Mäkelä. Under…

Nya understöd beviljade för totalt 295 000 euro

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse beviljade understöd om totalt 295 000 € i maj Under sitt årsmöte i maj 2020 beviljade Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse nya understöd för en totalsumma om 295 000 €. Strösta enskilda mottagaren är Mannerheims Barnskyddsförbund som beviljades ett understöd om 100 000 € för…

Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris delades ut för 12. gången

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse delade ut Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris för 12. gången den 10 februari 2020. Priset delades ut på Ständerhuset av Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen. Prismottagarna var major Jouni Kaunismäki, kapten Marko Koskinen, kapten Tino Torro, översergeant Joonas Lampi samt kaptenlöjtnant Kimmo Raanti och kaptenlöjtnant…

Understöd 2019

Stiftelsen beviljade totalt 557 000 € i bidrag 2019. Stiftelsens understöd fördelades enligt dess fokusområden: Samhället 36 %, Jordbruk & miljö 23 % , Näringslivet 17 %, Hederspriset 13 %, Kultur 7 % och Stiftelse övergripande 4 %. Betydande mottagare av understöd 2019 var bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund, BSAG och…

Nya nätsidor

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses nya nätsidor öppnades i februari 2020. Ifall ni finner fel på nätsidorna eller har förbättringsförslag ber vi er kontakta stiftelsens ombudsman.