Aktuellt

Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris delades ut för 12. gången

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse delade ut Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris för 12. gången den 10 februari 2020. Priset delades ut på Ständerhuset av Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen. Prismottagarna var major Jouni Kaunismäki, kapten Marko Koskinen, kapten Tino Torro, översergeant Joonas Lampi samt kaptenlöjtnant Kimmo Raanti och kaptenlöjtnant…

Understöd 2019

Stiftelsen beviljade totalt 557 000 € i bidrag 2019. Stiftelsens understöd fördelades enligt dess fokusområden: Samhället 36 %, Jordbruk & miljö 23 % , Näringslivet 17 %, Hederspriset 13 %, Kultur 7 % och Stiftelse övergripande 4 %. Betydande mottagare av understöd 2019 var bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund, BSAG och…

Nya nätsidor

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses nya nätsidor öppnades i februari 2020. Ifall ni finner fel på nätsidorna eller har förbättringsförslag ber vi er kontakta stiftelsens ombudsman.