Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelses första utmärkelsepris till professor Markku Kulmala

Akademiprofessor, akademiker Markku Kulmala emottog måndagen den
7.9.2020 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelsens nya utmärkelsepris på
40.000 € för sin banbrytande och internationellt erkända forskning om
atmosfärens sammansättning och klimatförändringen.
Priset delades ut av stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth.

Akademiker, prof. Markku Kulmala. BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE.

Efter tacktalet introducerade akademiprofessor Kulmala ämnet ” Planeten
brinner” som sedan behandlades i paneldiskussionen som leddes av kansler Kaarle Hämeri. I den livliga paneldiskussionen deltog även ST1:s styrelseordförande Mika Anttonen, Meteorologiska Institutets direktör, professor Jari Liski och Sitras direktör Mari Pantsar.

Se hela tillställningen:

Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri. BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE.
Meteorologiska institutets ledare, professor Jari Liski. BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE.
Akademiker, prof. Markku Kulmala (vänster), ST1 styrelseordförande och grundare Mika Anttonen (höger). BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE
Paneldiskussion med rubriken ”Planeten brinner” BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE

Sitras direktör Mari Pantsar. BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE.
Akademiker, prof. Markku Kulmala och stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth. BILD: ATTE KAJOVA / LOUISE OCH GÖRAN EHRNROOTH STIFTELSE

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses utmärkelsepris om 40 000 € delas ut mellan ett par års mellanrum. Priset tilldeleas en person eller organisation vars vars lovande banbrytande verksamhet inom vetenskap, kultur eller samhället främjar det finska samhället och samtidigt väcker internationellt intresse.Markku Kulmala var prisets första mottagare.

Motiveringen till priset var Kulmalas banbrytande arbete inom mätningar av atmosfären och klimatförändringen, som väckt både internationell uppmärksamhet och erkännande.

Akademiprofessor Kulmala är professor i aerosol- och miljöfysik på Helsingfors universitet. Kulmala var världens mest hänvisade geoforskare (2011-2018) och en ledande klimatforskare. Han är medlem av bl.a. europeiska, ryska och kinesiska vetenskapsakademierna och mångfaldig hedersdoktor.

Tillsammans med prof. Pertti Hari grundade Kulmala SMEAR stationerna, med vilka det är möjligt att mäta över tusen variabler i atmosfären, ekosystemen och i deras skörbarheter. Förutom i Finland görs mätningar bl.a. i Kina. ”Med hjälp av mätningarna får vi exakt veta t.ex. skogarnas och jordmånens koldioxidsänka och jordmånens övriga klimatpåverkningar. För att rädda klimatet är det nödvändigt att uppnå klimatneutralitet och detta kan verifieras genom mångsidiga mätningar. Under COVID-19 har långvariga, mångsidiga mätningar visat sin styrka. Trots sänkta utsläppsnivåer är luftföroreningsnivåerna på samma nivå i Kinesiska storstäder. Detta förklaras av luftkemiska föroreningscocktails. Detta kunde inte förklaras utan SMEAR konceptet, utan djup förståelse kan vi inte uppnå hållbara lösningar – men med hjälp av våra resultat kan vi lösa problemet.”, säger Markku Kulmala.

Mera om ämnet (på finska): Helsingin yliopisto: Aka­te­mia­pro­fes­so­ri, aka­tee­mik­ko Mark­ku Kul­ma­lal­le Lo­ui­se ja Gö­ran Ehrn­rooth Sää­tiön uusi tun­nus­tus­pal­kin­to