Louise & Göran Ehrnrooth Säätiön ensimmäinen tunnustuspalkinto professori Markku Kulmalalle

Akatemiaprofessori, akateemikko Markku Kulmala vastaanotti maanantaina 7.9.2020 Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiön uuden tunnustuspalkinnon uraauurtavasta, kansainvälisesti arvostetusta työstään ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen tutkimuksen alalla.
Palkinnon luovutti säätiön hallituksen puheenjohtaja Georg Ehrnrooth.

Akateemikko, prof. Markku Kulmala. KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ.

Kiitospuheen jälkeen akatemiaprofessori Kulmala alusti kansleri Kaarle
Hämerin vetämän paneelikeskustelun aiheesta ”Palava planeetta”.
Vilkkaaseen paneelikeskusteluun osallistuivat myös ST1:n hallituksen
puheenjohtaja Mika Anttonen, Ilmatieteenlaitoksen johtaja, professori
Jari Liski ja Sitran johtaja Mari Pantsar.

Katso koko tilaisuus:

Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri. KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ.
Ilmatieteen laitoksen johtaja, professori Jari Liski. KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ.
Akateemikko, professori Markku Kulmala (vas.), ST1 hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Mika Anttonen (oik.)
Paneelikeskustelu otsikolla ”Palava planeetta” KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ.
Sitran johtaja Mari Pantsar. KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ.
Akateemikko, prof. Markku Kulmala ja säätiön puheenjohtaja Georg Ehrnrooth. KUVA: ATTE KAJOVA / LOUISE JA GÖRAN EHRNROOTH SÄÄTIÖ

Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiön tunnustuspalkinto on muutaman vuoden välein jaettava 40 000 € suuruinen palkinto, joka annetaan henkilölle tai yhteisölle, jonka lupaava uraauurtava toiminta tieteen, kulttuurin tai laajemmin yhteiskunnan saralla edistää suomalaista yhteiskuntaa ja samalla herättää kansainvälistä kiinnostusta. Markku Kulmala oli ensimmäinen palkinnonsaaja.

Perusteluna on prosessori Kulmalan uraauurtava, kansainvälisesti tunnustusta ja arvostusta herättänyt työ ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen tutkimuksen alalla.

Akatemiaprofessori Kulmala on Helsingin yliopiston aerosoli- ja ympäristöfysiikan professori, maailman viitatuin geotieteilijä (2011-2018) ja johtava ilmastotutkija. Hän on mm. Academia Europaean, Venäjän ja Kiinan tiedeakatemian jäsen ja moninkertainen kunniatohtori.


Markku Kulmala on yhdessä prof. Pertti Hari kanssa perustanut SMEAR asemat, joilla pystytään havainnoimaan yli tuhatta eri muuttujaa ilmakehästä, ekosysteemeistä ja niiden vuorovaikutuksista. Mittauksia tehdään Suomen lisäksi mm. Kiinassa. ”Mittausten avulla saadaan tarkasti tietää mm. metsien ja maaperän hiilinielu ja metsien ja
maaperän muut ilmastovaikutukset. Ilmaston kannalta on välttämätöntä päästä ilmastoneutraalisuuteen ja se on todennettavissa monipuolisilla mittauksilla. COVID-19 aikana monipuoliset, pitkäaikaiset mittaukset ovat näyttäneet tehonsa. Kiinan suurkaupungeissa saastesumut ovat päästöjen vähentymisestä huolimatta entisellään, tämän selittää ilmakemiallinen saastecocktail. Tämän selittäminen ei onnistuisi ilman SMEAR konseptia, Ilman syvällistä ymmärtämistä kestäviin ratkaisuihin ei päästä – mutta saavuttamiemme tulosten avulla saastesumun ongelma pystytään ratkaisemaan”, sanoo Markku Kulmala.

Aiheesta muualla: Helsingin yliopisto: Aka­te­mia­pro­fes­so­ri, aka­tee­mik­ko Mark­ku Kul­ma­lal­le Lo­ui­se ja Gö­ran Ehrn­rooth Sää­tiön uusi tun­nus­tus­pal­kin­to