Beviljade understöd 2020

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 036 000 € 2020. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur 30,5 % Samhället 25,1 %, Jordbruk och miljö 15,4 %, Näringslivet 13,3 %, Pris 3,9 %.

Beviljade stipendier 2020

Scancor35 000 €
Biodynamiska föreningen26 000 €
Natur- och viltvårdsstiftelsen (naturbetesprojektet)30 000 €
Adolf Ehrnrooths minnespris50 000 €
Konstuniversitetet250 000 €
Baltic Sea Action Group100 000 €
Lead Foundation Fiskars Summer Festival50 000 €
Nationalbiblioteket100 000 €
Utmärkelsepriset40 000 €
Ashoka Youth Finland55 000 €
Ice Hearts Active Explorers Club50 000 €
ART-Rita10 000 €
Mannerheims Barnskyddsförbund100 000 €
FD Virpi Harju / Nationalgalleriet20 000 €
FD Henrik Tala20 000 €
Svenska Handelshögskolan100 000 €
Totalt1 036 000 €