Nya understöd beviljade för totalt 295 000 euro

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse beviljade understöd om totalt 295 000 € i maj

Under sitt årsmöte i maj 2020 beviljade Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse nya understöd för en totalsumma om 295 000 €.

Strösta enskilda mottagaren är Mannerheims Barnskyddsförbund som beviljades ett understöd om 100 000 € för vidareutvecklingen av stödtjänsten för föräldrar till ungdomar Nuorisoneuvola. Stiftelsen var med om att ge startfinansiering till projektet år 2018.

Övriga mottagare är:

Ashoka Nordic 55 000 €
Biodynamiska föreningen 90 000 € (2021-2023)
Lead Foundation 50 000 €