Understöd 2019

Stiftelsen beviljade totalt 557 000 € i bidrag 2019.

Stiftelsens understöd fördelades enligt dess fokusområden: Samhället 36 %, Jordbruk & miljö 23 % , Näringslivet 17 %, Hederspriset 13 %, Kultur 7 % och Stiftelse övergripande 4 %.

Betydande mottagare av understöd 2019 var bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund, BSAG och Natur- och viltvårdsstiftelsens Järki-projekt och Brittingham Viking studentutbytesprogrammet.