Myönnetyt apurahat 2019

Säätiö myönsi 2019 avustuksia yhteensä 557 000 € edestä.

Säätiön avustukset jakautuvat sen tukemien sektorien mukaisesti seuraavasti: Yhteiskunta 36 %, Maatalous ja ympäristö 23 %, Elinkeinoelämä 17 %, Palkinnot 13 %, Kulttuuri 7 % ja Muut 4 %.

Huomattavia apurahansaajia olivat muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Baltic Sea Action Groupin ja Luonnon- ja riistanhoidonsäätiön JÄRKI-projekti sekä Brittingham Vikings opiskelijavaihto-ohjelma.