Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris delades ut för 12. gången

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse delade ut Generalen av infanteriet Adolf Ehrnrooths minnespris för 12. gången den 10 februari 2020. Priset delades ut på Ständerhuset av Försvarsmaktens kommendör Timo Kivinen. Prismottagarna var major Jouni Kaunismäki, kapten Marko Koskinen, kapten Tino Torro, översergeant Joonas Lampi samt kaptenlöjtnant Kimmo Raanti och kaptenlöjtnant Sami Sorri.

För mera information se: https://ruotuvaki.fi/uutinen/-/asset_publisher/ehrnrooth-tunnustuspalkinnot-jaettiin-jo-kahdennettatoista-kertaa (på finska).