Beviljade understöd 2021

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 991 000 € 2021. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Näringslivet 28,8 %, Samhället 28,6 %, Kultur 17,7 %, Jordbruk och miljö 16,1 %, Övrigt 8,9 %.

Näringslivet
Scancor35 000 €
Svenska Handelshögskolan 250 000 €
Jordbruk & miljö
Baltic Sea Action Group100 000 €
Biodynamiska föreningen30 000 €
Natur- och viltvårdsstiftelsen (naturbetesprojektet)30 000 €
Samhället
Adolf Ehrnrooths minnespris50 000 €
Ice Hearts Active Explorers Club83 000 €
Ung Företagsamhet rf.150 000 €
Kultur
Konstuniversitetet Kontpunkten100 000 €
ART-Rita10 000 €
Fiskars Summer Festival65 000 €
Övrigt
Johanna Ehrnrooths minnesutställning60 000 €
Marsalkka Mannerheimin metsästysmaja18 000 €
Champion of Liberty ry.10 000 €
Totalt991 000 €