Hanken Business Lab får rekordfinansiering

Svenska handelshögskolans företagsinkubator Hanken Business Lab har beviljats 750 000 euro av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse för de följande fem åren. Avtalet inkluderar en reservation på samma belopp för ytterligare fem år, det vill säga ett totalbelopp på 1,5 miljoner. Hanken ansvarar för att donationen matchas med 1,5 miljoner euro.

– Vi är oerhört tacksamma för Louise och Göran Ehrnrooths stiftelses långsiktiga stöd för vår verksamhet. Detta är en viktig milstolpe i vårt arbete för att främja entreprenörskap. Stödet är både insiktsfullt och inspirerande samt möjliggör en långsiktig och systematisk utveckling av tjänster som är till stor nytta för våra entreprenörer, vår innovationsverksamhet och samhället i stort, säger Markus Wartiovaara, direktör för Hanken Business Lab.

Hanken Business Lab grundades 2016 i Helsingfors och utvidgades ett år senare till Hanken i Vasa. Labbets verksamhet innefattar en servicestig i tre kategorier: förinkubatorverksamhet för dem som vill starta ett företag, inkubatorverksamhet som stöd för befintliga bolag och accelerationsverksamhet för dem som söker tillväxt.

Medlen från Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse kommer främst att användas för att utveckla inkubatorverksamheten som får namnet Ehrnrooth & Partners Incubation Community (EPIC).

– Hanken har varit en viktig långvarig partner för stiftelsen och vi ser fram emot att med vår satsning kunna fortsätta den mycket lovande inkubationsverksamheten inom ramarna för Hanken Business Lab. Vi tror starkt på att en satsning på entreprenörsanda och företagarfärdigheter är något som gagnar inte enbart Hanken utan hela landet i längden. Det är också med spänning och iver som vi väntar på de mångfaldiga och intressanta bolag som inkubationsgemenskapen kommer att sålla fram, säger Georg Ehrnrooth, ordförande för Louise & Göran Ehrnrooths Stiftelse.

Verksamheten vid Hanken Business Lab präglas av öppenhet och stöder såväl Hankenstudenter och -alumner som övriga intresserade av entreprenörskap samt etablerade bolag och föreningar i Helsingfors- och Vasaregionen. Fokuset ligger på innovativa idéer med potential för tillväxt och internationell skalbarhet.

Närmare 60 företag och organisationer är medlemmar i Hanken Business Lab, bland dem ReveelCatermateHankenESPongfinityMobalMjuk och Enfuce.

– Under de senaste två åren har vår verksamhet utvecklats med stormsteg. Vårt team har fördubblats, vilket har gett oss kapaciteten att spela en nyckelroll i den entreprenöriella tillväxten, både lokalt och globalt. Vi är tacksamma att Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse ser potentialen i det vi har byggt och vill stödja vår fortsatta tillväxtresa. Donationen är en viktig milstolpe i vår insamlingskampanj, säger Ronny Eriksson, ansvarig för medelinsamlingen vid Hanken Business Lab.