Beviljade understöd 2022

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 250 000 € 2022. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 28,8 %, Samhället 29,6 %, Jordbruk och miljö 12,8 %, Näringslivet 24,0%, Övrigt 1,6 %.

Näringslivet
Scancor50 000 €
Svenska Handelshögskolan 250 000 €
Jordbruk & miljö
Baltic Sea Action Group100 000 €
Biodynamiska föreningen30 000 €
Natur- och viltvårdsstiftelsen (naturbetesprojektet)30 000 €
Samhället
Adolf Ehrnrooths minnespris50 000 €
Ice Hearts Active Explorers Club100 000 €
Ung Företagsamhet rf.150 000 €
Ashoka Changemaker of the Year Finland40 000 €
Ilmaston muuttajat -dokumentärserie30 000 €
Kultur
Konstuniversitetet225 000 €
ART-Rita10 000 €
Fiskars Summer Festival100 000 €
Sibelius violintävlingar25 000 €
Övrigt
Släktföreningen Ehrnrooth10 000 €
Bok om general Casimir Ehrnrooth10 000 €
Utmärkelsepriset40 000 €
Totalt1 250 000 €