Ny miljonsatsning för Ung Företagsamhet i Finland – Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse med

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse är med i en femårig miljonsatsning om tillsammans 6,25 milj. euro för Ung Företagsamhet i Finland.

Verksamhetsledare Virpi Utriainen och Alexander Ehrnrooth. Bild: Ung Företagsamhet r.f.

Ung Företagsamhet rf är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för företagande bland unga och barn samt ge dem viktiga arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – oberoende av bakgrund och boendeort.

Bland de andra understödsbidragarna finns ett antal kända finländska företagare bland andra Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja och Risto Siilasmaa.

Stiftelsens styrelsemedlem Alexander Ehrnrooth kommenterar i pressmeddelandet stiftelsens syn på målsättningarna:

”Vi tror att företagande i alla dess former, som privatföretagare, som del av ett team, som del av ett större företag och varför inte i form av ideell verksamhet, är en grund för tillväxt och välfärd. Utan nytänkande,
risktagning, nya lärdomar och också misslyckanden utvecklas varken Finland eller världen i dag och ännu mindre för morgondagen. I dag är
det bättre än någonsin att vara företagare. Grundläggande ekonomikunskaper, som Ung Företagsamhet -programmen främjar, lägger grunden för det här i hela Finland. Vi är tacksamma att vi kan vara med och stöda den här verksamheten och framför allt unga företagare.”

Mera information: https://nuoriyrittajyys.fi/sv/2021-sv/ung-foretagsamhet-rf-vill-att-alla-finlands-barn-och-unga-ska-fa-lara-sig-arbetslivsfardigheter-och-foretagsamhet/