Beviljade understöd 2023

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 945 000 € 2023. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 25,4 %, Samhället 36,0 %, Jordbruk och miljö 22,2 %, Näringslivet 5,3%, Övrigt 11,1 %.

Näringslivet
Scancor50 000 €
Jordbruk & miljö
Baltic Sea Action Group150 000 €
Biodynamiska föreningen30 000 €
Natur- och viltvårdsstiftelsen (naturbetesprojektet)30 000 €
Samhället
Adolf Ehrnrooths minnespris50 000 €
Ice Hearts Active Explorers Club100 000 €
Ung Företagsamhet rf.150 000 €
Ashoka Changemaker of the Year Finland Award40 000 €
Kultur
Nationaloperans unga sångares program100 000 €
ART-Rita15 000 €
Fiskars Summer Festival75 000 €
Fria Konstskolan50 000 €
Övrigt
CoastClim (Helsingfors universitet)50 000 €
CMI Rauhanrahasto25 000 €
Marskalk Mannerheims jaktstuga30 000 €
Totalt945 000 €