Stiftelsens utmärkelsepris tillfaller Petteri Taalas

”Vissa människors världsbild har blivit mörkare än vad den i verkligheten är”, säger den internationellt kände meteorologen, som betonar korrekt dimensionerade lösningars betydelse i klimatarbete.

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses 40 000 euros utmärkelsepris tillfaller den i offentliga debatten ofta förekommande meteorologen och Världsmeteorologiska samfundets generalsekreterare Petteri Taalas.

Sedan 2016 har Taalas arbetat på Världsmeteorologiska samfundet WMO under FN i Geneve, Schweiz. WMO är en central aktör inom klimatkommunikation som årligen producerar rapporter om klimatets framtidsutsikter.

”Klimatförändringen syns överallt i världen och nästan på alla sektorer”, säger Taalas och hänvisar till den i slutet av februari publicerade nyaste IPCC:s klimatrapport.

Petteri Taalas mottar Stiftelsens utmärkelsepris av styrelsens ordförande.

Dimensioner till klimatdebatten

Enligt generalsekreteraren kan en privatkonsument delta i klimatarbetet med mycket små praktiska åtgärder i vardagen. Till dessa hör bland annat övergång till grön el, pendling med cykel, jordvärme och till exempel förminskningen av rött kött.

”Stora och små saker blandas i klimatdebatterna. Det lönar sig att se var problemen kan lösas och var man inte kan”, påminner Taalas.

”Av forskarna fås med jämna mellanrum enögda synpunkter. De politiska beslutsfattarna måste sedan överväga helheten så att man gör kloka beslut.”, säger Taalas.

”Det är OK att skapa panik hos beslutsfattarna, men inte bland ungdomen.”


Finländarna har skäl att vara stolta

Taalas lyfter fram hur Finland gjort tredje mest utsläppsförminskningar sett till befolkningsmängden under de senaste femton åren. Förändringen har skett framför allt inom energisektorn.

”Vi har skäl att vara ganska stolta över det vi fått till stånd”, säger Taalas. Han betonar att det dock ännu är en bit att gå till kolneutralitetsmålet. För att nå målet 2035 krävs enligt generalsekreteraren betydande åtgärder inom trafik samt jord- och skogsbruk.

Enligt Taalas kunde man se redan klimatförändringens alvar på 1980-talet då han studerade meteorologi. För att få fram meddelandet har man dock behövt flera rapporter – de tidigare från forskarsamfundet ekade länge för döva öron.


Stiftelsen tackar faktabaserad expertis

Enligt Louise och Göran Ehrnrooth stiftelse betonas i Taalas arbete en stark expertis och ankring i fakta samt forskning. Filosofie doktor Taalas har tidigare verkat bland annat som Meteorologiska Inistitutets chef 2002–2015.

Taalas talang att popularisera klimatvetenskap har även vägt i vågskålen.

Hans bok Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin (Tammi, 2021) fungerar som ett gott exempel på detta.

”Vi håller oss till fakta och försöker att inte dramatisera dem alltför mycket”, säger Taalas om sin linje.

”Slutet på världen” är inte på kommande säger han om motiven bakom boken.

”Vissa människors världsbild har blivit mörkare än vad den i verkligheten är”