Understöd 2019

Stiftelsen beviljade totalt 557 000 € i bidrag 2019. Stiftelsens understöd fördelades enligt dess fokusområden: Samhället 36 %, Jordbruk & miljö 23 % , Näringslivet 17 %, Hederspriset 13 %, Kultur 7 % och Stiftelse övergripande 4 %. Betydande mottagare av understöd 2019 var bland annat Mannerheims Barnskyddsförbund, BSAG och…

Nya nätsidor

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses nya nätsidor öppnades i februari 2020. Ifall ni finner fel på nätsidorna eller har förbättringsförslag ber vi er kontakta stiftelsens ombudsman.