Hanken Business Lab får rekordfinansiering

Svenska handelshögskolans företagsinkubator Hanken Business Lab har beviljats 750 000 euro av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse för de följande fem åren. Avtalet inkluderar en reservation på samma belopp för ytterligare fem år, det vill säga ett totalbelopp på 1,5 miljoner. Hanken ansvarar för att donationen matchas med 1,5 miljoner euro….

Beviljade understöd 2023

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 945 000 € 2023. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 25,4 %, Samhället 36,0 %, Jordbruk och miljö 22,2 %, Näringslivet 5,3%, Övrigt 11,1 %. Näringslivet  Scancor 50 000 € Jordbruk & miljö  Baltic…

Årsberättelse 2022

Stiftelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2022 finns nu till påseende här. Stiftelsen delade under 2022 ut stipendier till ett rekordbelopp om 1 125 000 €.

Beviljade understöd 2022

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 250 000 € 2022. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur: 28,8 %, Samhället 29,6 %, Jordbruk och miljö 12,8 %, Näringslivet 24,0%, Övrigt 1,6 %. Näringslivet Scancor 50 000 € Svenska Handelshögskolan 250 000 €…

Årsberättelse 2021

Stiftelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2021 finns nu till påseende här:

Stiftelsens utmärkelsepris tillfaller Petteri Taalas

”Vissa människors världsbild har blivit mörkare än vad den i verkligheten är”, säger den internationellt kände meteorologen, som betonar korrekt dimensionerade lösningars betydelse i klimatarbete. Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelses 40 000 euros utmärkelsepris tillfaller den i offentliga debatten ofta förekommande meteorologen och Världsmeteorologiska samfundets generalsekreterare Petteri Taalas. Sedan 2016…

Beviljade understöd 2021

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 991 000 € 2021. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Näringslivet 28,8 %, Samhället 28,6 %, Kultur 17,7 %, Jordbruk och miljö 16,1 %, Övrigt 8,9 %. Näringslivet Scancor 35 000 € Svenska Handelshögskolan 250 000 €…

Ny miljonsatsning för Ung Företagsamhet i Finland – Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse med

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelse är med i en femårig miljonsatsning om tillsammans 6,25 milj. euro för Ung Företagsamhet i Finland. Ung Företagsamhet rf är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för företagande bland unga och barn samt ge dem viktiga arbetslivsfärdigheter och ekonomikunskap – oberoende av…

Beviljade understöd 2020

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse beviljade understöd till ett totalbelopp om 1 036 000 € 2020. Stipendierna fördelas mellan de olika sektorerna enligt följande: Kultur 30,5 % Samhället 25,1 %, Jordbruk och miljö 15,4 %, Näringslivet 13,3 %, Pris 3,9 %. Beviljade stipendier 2020 Scancor 35 000 € Biodynamiska föreningen…

Louise & Göran Ehrnrooth Stiftelses första utmärkelsepris till professor Markku Kulmala

Akademiprofessor, akademiker Markku Kulmala emottog måndagen den7.9.2020 Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelsens nya utmärkelsepris på40.000 € för sin banbrytande och internationellt erkända forskning omatmosfärens sammansättning och klimatförändringen.Priset delades ut av stiftelsens ordförande Georg Ehrnrooth. Efter tacktalet introducerade akademiprofessor Kulmala ämnet ” Planetenbrinner” som sedan behandlades i paneldiskussionen som leddes av…